آموزش سرچ کنسول جدید گوگل

چگونه سایت خود را در سرچ کنسول جدید گوگل ثبت کنیم؟ ابتدا وارد سایت گوگل سرچ کنسول می‌شویم. سپس در این قسمت ما دو گزینه برای ثبت سایت خود در گوگل سرچ کنسول داریم که معمولا گزینه‌ی URL prefix راحت‌تر بوده و دسترسی ما برای ثبت سایتمان آسان‌تر خواهد بود.

آموزش سرچ کنسول جدید گوگل

در این روش فایل HTML را که خود گوگل سرچ کنسول به ما می‌دهد را باید در cPanel قرار دهیم. در این روش باید متاتگی (meta tag) که به ما می‌دهد را درون ساختار head سایتمان قرار دهیم. در این روش ما با استفاده از ابزار گوگل آنالیتیکس سایت خود را هم در سرچ کنسول گوگل و هم در سایتGoogle Analytics ثبت می‌کنیم. در این روش ما با استفاده از Google Tag Manager سایت خود را در سرچ کنسول گوگل ثبت خواهیم کرد. در این روش به ما یک متن را می‌دهد که با استفاده از آن متن و جایگذاری آن در DNS سایتمان در سرچ کنسول گوگل ثبت می‌گردد. روش اول HTML file روش دوم HTML tag روش سوم Google Analytics روش چهارم Google Tag Manager روش پنجم Domain name provider

سرچ کنسول
ثبت سایت توسط DNS و Domain


در قسمت Domain که گوگل به تازگی اضافه کرده، ما می‌توانیم به راحتی سایت خود را ثبت کنیم که در این قسمت آن را توضیح می‌دهیم.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید گوگل به ما یک کدی می‌دهد که با گذاشتن آن در قسمت DNS سایتمان گوگل پس از بررسی سایت ما را در سرچ کنسول ثبت می‌کند.

سرچ کنسول

تماس با ما